لیست داروها

< بازگشت به لیست گروه های دارویی

گروه دارویی داروهای ضد میگرن


ردیف نام دارو
1Almotriptan Malate
2Alpiropride
3Dihydroergotamine
4Eletriptan Hydrobromide
5Ergotamine Tartrate
6Ergotamine-C
7Feverfew
8Frovatriptan
9Iprazochrome
10Methysergide
11Naratriptan Hydrochloride
12Oxetorone Fumarate
13Pizotifen
14Rizatriptan Benzoate
15Sumatriptan Succinate
16Sumatriptan+Naproxen
17Zolmitriptan
< بازگشت به لیست گروه های دارویی