لیست داروها

< بازگشت به لیست گروه های دارویی

گروه دارویی ضد سرطان ها


ردیف نام دارو
15-Aminolevulinic Acid
2Aclarubicin
3AE-941
4Alemtuzumab
5Alitretinoin
6Altretamine
7Aminoglutethimide
8Amrubicin
9Amsacrine
10Anastrozole
11Antineoplaston Alo
12AP-12009
13Asparaginase
14Azacitidine
15Batimastat
16Bendamustine Hydrochloride
17Bevacizumab
18Bexarotene
19Bicalutamide
20Bisantrene Hydrochloride
21Bleomycin Sulfate
22Bortezomib
23Bropirimine
24Broxuridine
25Busulfan
26Capecitabine
27Carboplatin
28Carboquone
29Carmofur
30Carmustine
31Cetuximab
32Chlorambucil
33Chlorozotocin
34Cisplatin
35Cladribine
36Clofarabine
37Corynebacterium parvum
38Crisnatol Mesilate
39Cyclophosphamide
40Cytarabine
41Dacarbazine
42Dactinomycin
43Daunorubicin Hydrochloride
44Decitabine
45Denileukin Diftitox
46Denosumab
47Diaziquone
48Didemnin B
49Docetaxel
50Doxifluridine
51Doxorubicin
52Droloxifene
53Edatrexate
54Edrecolomab
55Eniluracil
56Enocitabine
57Epirubicin Hydrochloride
58Epratuzumab
59Erlotinib
60Estramustine Sodium Phosphate
61Etanidazole
62Etoposide
63Exemestane
64Fadrozole Hydrochloride
65Fenretinide
66Floxuridine
67Fludarabine Phosphate
68Fluorouracil
69Flutamide
70Formestane
71Fotemustine
72Fulvestrant
73Gefitinib
74Gemcitabine Hydrochloride
75Gemtuzumab Ozogamicin
76Homoharringtonine
77Ibritumomab Tiuxetan
78Idarubicin Hydrochloride
79Ifosfamide
80Imatinib Mesilate
81Interleukin-2
82Irinotecan Hydrochloride
83Letrozole
84Lobaplatin
85Lomustine
86Lonidamine
87Mafosfamide
88Marimastat
89Masoprocol
90Melphalan
91Mercaptopurine
92Methotrexate
93Miltefosine
94Mitobronitol
95Mitoguazone Dihydrochloride
96Mitolactol
97Mitomycin
98Mitotane
99Mitoxantrone Hydrochloride
100Multialchilpeptide
101Nedaplatin
102Nelarabine
103Nilutamide
104Nimustine Hydrochloride
105Nitrogen Mustard (chlormethine)
106Nolatrexed
107Oblimersen Sodium
108Oregovomab
109Oxaliplatin
110Paclitaxel
111Pegylated GCSF
112Peldesine
113Pemetrexed Disodium
114Pemtumomab
115Penicillamine
116Pentostatin
117Peplomycin Sulfate
118Pipobroman
119Pirarubicin
120Piritrexim Isetionate
121Plicamycin
122Porfimer Sodium
123Porfiromycin
124Prednimustine
125Procarbazine Hydrochloride
126Raltitrexed
127Ranimustine
128Ranpirnasem
129Razoxane
130Rituximab
131Rubitecan
132Satraplatin
133Semustine
134Seocalcitol
135Sizofiran
136Sobuzoxane
137Streptozocin
138Sunitinib
139Tamoxifen Citrate
140Temoporfin
141Temozolomide
142Teniposide
143Tesmilifene Hydrochloride
144Testolactone
145Thiotepa
146Tioguanine
147Tirapazamine
148Topotecan Hydrochloride
149Toremifene Citrate
150Tositumomab
151Trabectedin
152Trastuzumab
153Treosulfan
154Trofosfamide
155Ubenimex
156Valrubicin
157Valspodar
158Verteporfin
159vinblastine Sulfate
160Vincristine Sulfate
161Vindesine Sulfate
162Vinorelbine Tartrate
163Vorozole
164Zinostatin
165Zorubicin Hydrochloride
< بازگشت به لیست گروه های دارویی