لیست داروها

< بازگشت به لیست گروه های دارویی

گروه دارویی سورفکتانت های غیر یونی


ردیف نام دارو
1Diacetylated Monoglycerides
2Diethylene Glycol Monopalmitostearate
3Ethylene Glycol Monopalmitostearate
4Glyceryl Behenate
5Glyceryl Distearate
6Glyceryl Monolinoleate
7Glyceryl Mono-oleate
8Glyceryl Monostearate
9Macrogol Cetostearyl Ethers
10Macrogol l5 Hydroxystearate
11Macrogol Lauril Ethers
12Macrogol Monomethyl Ethers
13Macrogol Oleyl Ethers
14Macrogol Stearates
15Menfegol
16Mono-glycerides
17Nonoxinols
18Octoxinols
19Poloxamers
20Polyoxyl Castor Oils
21Polyoxyl Hydrogenated Castor Oils
22Polysorbates
23Propylene Glycol Diacetate
24Propylene Glycol Monopalmitostearate
25Quillaia
26Sorbitan Esters
27Sucrose Esters
28Tyloxapol
< بازگشت به لیست گروه های دارویی