لیست داروها

< بازگشت به لیست گروه دارویی داروهای مسکن و کاهش دهنده های التهاب

گروه دارویی داروهای ضد مالاریا


نام دارو
Adalimumab
موارد مصرف

یک آنتی بادی منوکلونال Tumor necrosis factor است که به تنهایی یا همراه با متوتروکسات و یا دیگر داروهای تصحیح کننده بیماریهای رماتیسمی در درمان آرتریت روماتوئید مصرف می شود.

مکانیزم عملکرد
فارماکوکينتيک

در دوزهای معمول فارماکوکینتیک خطی دارد. 3 تا 8 روز پس از تزریق زیر جلدی به حداکثر نقطه اثر خود می رسد و نیمه عمر نهایی آن حدود دو هفته است.

موارد منع مصرف
هشدارها
عوارض جانبي

همانند Infliximab
در محل تزریق: قرمزی، خارش، درد و تورم به صورت شایعتر.
عوارض دیگر: سردرد، بثورات پوستی، دردکمر، افزایش فشارخون، افزایش کلسترول خون، افزایش آلکالین فسفاتاز و هماچوری.

تداخل دارویی

همانند Infliximab
متوتروکسات کلیرانس آن را کاهش می دهد ولی تنظیم دوز لازم نیست.

نکات قابل توصيه
مقدار مصرف

60 میلی گرم هر هفته به طریقه تزریق زیر جلدی. بعضی بیمارانی که متوتروکسات مصرف می کنند ممکن است است40 میلی گرم بیشتر بهره ببرند.

اشکال دارویی
< بازگشت به لیست گروه دارویی داروهای مسکن و کاهش دهنده های التهاب