لیست داروها

< بازگشت به لیست گروه دارویی داروهای مسکن و کاهش دهنده های التهاب

گروه دارویی داروهای ضد میگرن


نام دارو
Adult cold
موارد مصرف

کاهش علائم سرماخوردگی (ترکیب استامینوفن، پسودوافدرین، دیفن هیدرامین، کلرفنیرامین، دکسترومتورفان و فنیل افرین)

مکانیزم عملکرد
فارماکوکينتيک
موارد منع مصرف
هشدارها
عوارض جانبي
تداخل دارویی
نکات قابل توصيه
مقدار مصرف

1قرص هر 4تا 6 ساعت تجویز می شود.

اشکال دارویی
< بازگشت به لیست گروه دارویی داروهای مسکن و کاهش دهنده های التهاب