لیست داروها

< بازگشت به لیست گروه دارویی داروهای مسکن و کاهش دهنده های التهاب

گروه دارویی آنتی موسکارینیک ها


نام دارو
Alfentanil Hydrochloride
موارد مصرف

آلفنتانيل يك ضد درد مخدر است كه به عنوان داروي همراه و همچنين براي القاء بيهوشي مصرف مي‌شود. اين دارو همچنين با تزريق داخل نخاع و درون سخت شامه براي ايجاد بيدردي پس از عمل جراحي به كار برده مي‌شود.

مکانیزم عملکرد
فارماکوکينتيک

آلفنتانيل به راحتي از سد خوني-مغزي عبور مي‌كند. پيوند آن به پروتئين پلاسما حدود 92% است. تجمع آلفنتانيل در بافت چربي ممكن است باعث طولاني شدت طول اثر دارو شود. متابوليسم دارو كبدي است. آلفنتانيل نيمه عمر سه مرحله‌اي داردو نيمه عمر دفعي آن 2-1 ساعت است. زمان شروع اثر دارو حدود 2-1 دقيقه است و طي 2-5/1 دقيقه به حداكثر اثر خود مي رسد. طول مدت اثر دارو 10-5 دقيقه مي‌باشد. دفع آلفنتانيل عمدتا كبدي است.

موارد منع مصرف
هشدارها

. در صورت وجود عيب‌كار كبد و بيماري ريوي و نقص در سيستم تنفسي و در بيماران سالخورده يا بسيار جوان ، آلفنتانيل بابد با احتياط فراوان تجويز شود.
2. داروهاي ضد درد مخدر باعث تشديد ضعف تنفسي مي‌شوند.
3. هنگام تجويز دارو بايد امكانات لازم براي كنترل علائم مسموميت احتمال با دارو از جمله آنتاگونيست‌هاي مواد مخدر در دسترس باشد.
4. مقدار مصرف دارو بايد براي هر بيمار بطور جداگانه و با توجه به سن، وزن، اندازه بدن، شرايط فيزيك بيمار، مصرف همزمان ساير داروها و طول مدت احتمالي عمل جراحي تعيين مي‌شود.
5. اين دارو ممكن است باعث سفتي، عضلات سينه و شكم شده و در نتيجه باعث اختلال در تنفس گردد.
6. تزريق وريدي دارو بهتر است بصورت آهسته وطي حداقل 2-1 دقيقه صورت گيرد.
7. اگرچه مصرف همزمان بنزوديازپين‌ها ممكن است باعث تقويت بيهوشي گردد. اما احتمال افزايش ضعف تنفسي و يا كاهش فشار خون بايد در نظر گرفته شود.
8. مصرف متناوب دارو ممكن است باعث ايجاد تحمل، وابستگي واعتياد به دارو شود.

عوارض جانبي

برادي‌كاردي، كاهش فشارخون و ضعف تنفسي، طي عمل جراحي و يا بعد از عوارض شايع و مهم آلفنتانيل هستند.

تداخل دارویی

مصرف همزمان آلفنتانيل با بنزوديازپين‌ها، داروهاي مضعف CNS و داروهاي مهاركننده آنزيم‌هاي كبدي، باعث تشديد عوارض جانبي دارو مي‌شود. مصرف همزمان اين دارو با نالتركسون، ممكن است اثرات ضددردی آلفنتانيل را از بین ببرد. مصرف همزمان سایمتیدین یااريترومايسين ممكن است سبب كاهش كليرانس آلفنتانيل گردد و به دليل طولاني شدن دوره خروج از بيهوشي، خطر ضعف تنفسي را افزايش دهد.

نکات قابل توصيه

1. تا 24 ساعت پس از مصرف اين دارو، در صورت بروز سرگيجه، خواب‌آلودگي ، منگي يا تاري ديد بايد احتياط نمود.
2. تا 24 ساعت پس از مصرف اين دارو، از مصرف ساير فرآورده‌هاي حاوي الكل يا داروهاي مضعف CNSبايد خودداري نمود ، مگر اينكه اختصاصاً‌ توسط پزشك تجويز شوند.

مقدار مصرف

بزرگسالان: براي القاء بيهوشي در اعمال جراحي كه بيش از 45 دقيقه طول مي‌كشد mcg/kg245-130 تزريق وريدي مي‌شود. به عنوان نگهدارنده بيهوشي در اعمال جراحي كمتر از 30 دقيقه مقدار mcg/kg20-8 به عنوان مقدار مصرف اوليه تزريق مي‌شود و به دنبال آن mcg/kg5-3 بصورت مقدار مصرف واحد و يا mcg/kg1-0/5 در هر دقيقه انفوزيون مداوم مي‌شود. در اعمال جراحي طولاني‌تر از 30 دقيقه mcg/kg 75-20 به عنوان مقدار مصرف اوليه تزريق مي‌شود و بدنبال آن mcg/kg15-5 بصورت مقدار واحد يا mcg/kg3-0/5 در هر دقيقه انفوزيون مداوم مي‌شود. جهت ايجاد تسكين، از راه وريدي mcg/kg8-3 به عنوان مقدار حمله‌اي و سپس mcg/kg5-3 به صورت مقدار واحد( در صورت نياز ) تزريق مي‌شود.
كودكان: براي ادامه بيهوشي مقدار mcg/kg50-30 به عنوان مقدار مصرف اوليه تزريق وريدي مي‌شود و به دنبال آن mcg/kg15-10 بصورت مقدار مصرف واحد و يا mcg/kg5/1-0/5 در هر دقيقه انفوزيون وريدي مداوم مي‌شود. نيمه عمر و طول مدت اثر آلفنتانيل در كودكان كمتر از بزرگسالان است و بنابراين دفعات مصرف دارو در كودكان بايد افزايش يابد.

اشکال دارویی

Injection (as HCI):2 . 10ml (1mg/2ml)

< بازگشت به لیست گروه دارویی داروهای مسکن و کاهش دهنده های التهاب