حشيش

حشيش = ماری جوآنا = گرس
به دو روش مصرف می شود:
خوراكی كه اثراتش ديرتر بروز می كند ولی ماندگاری بيشتری دارد ( می توان با مواد كيک مخلوط كرده و مصرف كرد) و به روش smoking كه اثر سريعتری دارد.
درحين مصرف ممكن است علايمی چون افزايش اشتها، يوفوريا، خشكی دهان ، حملات پانيک، توهم و تشديد احساسات در فرد ديده شود.
حشيش دارای اثرات اندوكرين هم هست و باروری را كاهش می دهد، باعث آمنوره در خانم ها و كاهش تستوسترون در آقايان می شود و در اسپرماتوژنز هم اختلال ايجاد ميكند
از گياه canabis sativa دو فرآورده داريم كه حاوي ماده (tetrahydrocannabinol (THC ميباشند
١-برگ هاي خشك شده گياه كه به نام علف يا گرس شناخته شده و THC حدود ٩٪‏ است
٢-رزين گياه كه همان حشيش ميگويند و حدود سه برابر THC بيشتري دارد
علايم withdrawal خاصي ندارد و بيشتر اعتياد سايكولوژيک دارد تا فيزيکی.
منبع پیک دارویی نوین

می باشند
١-برگ های خشک شده گياه كه به نام علف يا گرس شناخته شده و THC حدود ٩٪‏ است
٢-رزين گياه كه همان حشيش می گويند و حدود سه برابر THC بيشتری دارد
علايم withdrawal خاصي ندارد و بيشتر اعتياد سايكولوژیک دارد تا فيزيكی.
منبع پیک دارویی نوین
برای اطلاع از دیگر مطالب به صفحه اصلی و سپس قسمت مقالات مراجعه کنید.


چرا بهزیستن؟

  • ارائه رژیم توسط متخصصین و اساتید دانشگاه
  • ارائه رژیم اختصاصی بر اساس آخرین شاخص های پزشکی به صورت آنلاین و حضوری
  • تنوع رژیم، مشاور شخصی آنلاین، مشاوره تناسب اندام ، بهره گیری از ابزار های تخصصی تغذیه و ...
X