مسمومیت

هدف از دارودرماني در ترک سيگار كاهش علايم سندروم ترک نيكوتين و تسهيل فرآيند ترکسيگار بعنوان ترک يک عادت مزمن براي افراد سيگاري
مشاهده بیشتر شهریور ۲۹, ۱۳۹۸
X