گیاهان دارویی

گیاهان دارویی

روغن گل مغربی با نام علمي oenothera bienni L بومي اروپا و امريكاي شمالي است. از قديم بومي هاي امريكا از برگ، ريشه، دانه اين گياه بمنظور التيام در هموروئيد، كبودي، زخم ها و
مشاهده بیشتر آذر ۱۳, ۱۳۹۸
- نارسایی مزمن شبکه سیاهرگی و رفع عوارض آن از قبیل اِدِم، خارش، درد و احساس سنگینی در پا، گرفتگی عضله ساق
مشاهده بیشتر آذر ۹, ۱۳۹۸
X