Ergotamine- C ارگوتامین سی

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Ergotamine- C ارگوتامین سی

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

پيشگيري يا كنترل سردردهاي عروقي، مانند ميگرن و سردردهاي خوشه‌اي
بزرگسالان: يك قرص به هنگام شروع حمله سردرد مصرف مي‌شود، كه در صورت نياز، بعد از 60-30 دقيقه تكرار مي‌شود. در صورت لزوم تكرار مصرف، در شروع حمله بعدي دو قرص تجويز مي‌شود، كه در صورت نياز، بعد از 60-30 دقيقه مجدداً تكرار مي‌گردد. بدين ترتيب، مقدار مصرف افزايش داده مي‌شود تا جايي كه فقط يك مقدار مصرف دارو براي جلوگيري از حمله كافي باشد يا مقدار اوليه به پنج قرص برسد. حداكثر مقدار مصرف تا 10 قرص در هفته است.
كودكان: در كودكاني كه سن بيشتري دارند يا در سنين بلوغ هستند، يك قرص تجويز مي‌شود كه در صورت نياز، بعد از30 دقيقه تكرار مي‌گردد.

مكانيسم اثر
ارگوتامين: اين دارو گيرنده‌هاي آلفا- آدرنرژيك را تحريك كرده و با مقادير درماني عروق محيطي را تنگ مي‌كند (اگر تونيسيته عروق كم باشد) . با اين وجود ، اگر تونيسته عروق زياد باشد، اين دارو موجب گشاد شدن عروق مي‌شود. اين دارو با مقادير زياد يك مسدودكننده رقابتي آلفا- آدرنرژيك است. ارگوتامين با مصرف مقادير درماني برداشت مجدد نوراپي نفرين را مهار مي‌كند كه اين امر فعاليت تنگ كننده عروق آن را افزايش مي‌دهد. اين دارو به‌عنوان يك آنتاگونيست ضعيف تر سروتونين، سرعت افزايش يافته تجمع پلاكتها توسط سروتونين را كم مي‌كند.
در درمان سردردهاي عروقي، ارگوتامين احتمالاً به طور مستقيم سبب تنگي بسترهاي شرياني گشاد شده كاروتيد مي‌شود ، در حاليكه دامنه ضربان را كاهش مي‌دهد. به نظر مي‌رسد اثرات سروتونينرژيك و كاتكول آمين اين دارو نيز در اين اثر درگير هستند.
كافئين: اين دارو سرعت و ميزان جذب ارگوتامين را افزايش مي‌دهد.

موارد منع مصرف و احتياط:

تداخل دارويي
مصرف همزمان با پروپرانولول يا ساير داروهاي مسدودكننده بتا- آدرنرژيك ممكن است اثرات تنگ كننده عروق ارگوتامين را تشديد كند.
مصرف همزمان ساير داروهاي محرك سيستم اعصاب مركزي (CNS) با كافئين ممكن است موجب تحريك بيش از حد CNS و در نتيجه ، سبب بروز عصبانيت، تحريك‌پذيري يا بي‌خوابي و احتمالاً تشنج يا آريتمي قلبي شود.
مصرف همزمان فنيل پروپانول آمين با كافئين اثرات مقلد سمپاتيك و محرك CNS هر دو دارو را تشديد مي‌كند و در نتيجه ، سبب بروز عصبانيت، بي‌خوابي، بي‌قراري و تهوع مي‌شود.
مصرف همزمان داروهاي مهاركننده مونوآمين اكسيداز (MAO) با مقادير زياد كافئين ممكن است موجب بروز آريتمي خطرناك قلبي يا زيادي شديد فشار خون، به علت عوارض جانبي مقلد سمپاتيك كافئين شود.

عوارض جانبي

قلبي- عروقي: بي حسي يا احساس سوزش در انگشتان دست و پا ، براديكاردي يا تاكيكاردي سينوسي گذرا، اسپاسم شرياني، نشانه‌هاي اختلال در گردش خون محيطي (اندامهاي انتهايي دردناك، بي حس و سرد همراه با، يا بدون پارستزي، كاهش يا فقدان نبض در اندامهاي گرفتار، سندرم لنگش متناوب) ، بي‌كفايتي شريان كرونر، بروز ناگهاني يا تشديد آنژين صدري.
دستگاه گوارش: تهوع، استفراغ، درد شكم، اسهال، درد اپيگاستر، كوليت ايسكميك.

ساير عوارض: ضعف در ساق پا، ادم موضعي، درد يا سفتي عضلات، خستگي، پرنوشي، خارش.

توجه: در صورت بروز حساسيت مفرط، علائم و نشانه‌هاي اختلال در گردش خون، ‌سردردهاي شديد، ‌يا بدتر شدن ميگرن، بايد مصرف دارو قطع گردد.

مسموميت و درمان

تظاهرات باليني: اثرات ناشي از اسپاسم عروق ، تهوع، استفراغ، سستي، اختلال در فعاليت رواني، دليريوم، تنگي نفس شديد، كمي فشار خون، زيادي فشار خون، نبض سريع و ضعيف، بيهوشي، اسپاسم اندامها، حملات تشنجي و شوك.

درمان: شامل درمانهاي حمايتي و علامتي، همراه با پيگيري دقيق و طولاني مدت وضعيت بيمار مي‌شود. در صورت هوشيار بودن بيمار، بايد با واداشتن او به استفراغ يا شستشوي معده، دارو را از بدن خارج كرد. در صورتي كه بيمار در حال اغما باشد، شستشوي معده بعد از قرار دادن لوله داخل ناي و پر كردن كيسه هواي آن انجام مي‌گيرد. از ذغال فعال و ملين نمكي (سولفات منيزيم) ‌مي‌توان استفاده كرد. در صورت بروز اسپاسم عروق، اندامهاي دچار ايسكمي را بايد به طور غيرمستقيم گرم كرد. در صورت لزوم، داروهاي گشادكننده عروق (نيتروپروسايد، پرازوسين، يا تولازولين) و براي درمان تشنج، ديازپام تزريقي مصرف مي‌شوند. دياليز نيز ممكن است مفيد باشد.

مکانيسم اثر:

فارماكوكينتيك

جذب: جذب ارگوتامين از دستگاه گوارش متغير است، و حداكثر غلظت آن طي 3-5/0 ساعت حاصل مي‌شود. كافئين ممكن است سرعت و ميزان جذب را افزايش دهد. پس از مصرف خوراكي، در اولين عبور از كبد تحت متابوليسم قرار مي‌گيرد.

پخش: ارگوتامين به طور گسترده در سرتاسر بدن انتشار مي‌يابد.

متابوليسم: ارگوتامين به ميزان زيادي در كبد متابوليزه مي‌شود.
دفع: حدود چهار درصد از دارو طي 96 ساعت از طريق ادرار دفع مي‌شود. به نظر مي‌رسد باقيمانده دارو از طريق مدفوع دفع مي‌گردد. اين دارو به وسيله دياليز از خون برداشت مي‌شود. شروع اثر دارو به فاصله زماني مصرف آن بعد از شروع سردرد بستگي دارد.

موارد منع مصرف و احتياط

موارد منع مصرف: سپسيس (sepsis) ، بيماري عروق محيطي (به دليل اثرات جانبي بر روي عروق) ، اختلال كار كليه يا كبد (به دليل خطر تجمع و مسموميت با دارو) ، سوء تغذيه، خارش شديد، زيادي شديد فشار خون، حساسيت مفرط شناخته شده نسبت به دارو يا آلكالوئيدهاي ارگوت، بارداري يا احتمال آن.

اشكال دارويي:
Tablet: Ergotamine Tartrate 1mg+Caffeine 100mg
Tablet: Ergotamine Tartrate 2mg

اطلاعات دیگر:

طبقه‌بندي فارماكولوژيك: آلكالوئيد ارگوت، ضد تهوع و سرگيجه.

طبقه‌بندي درماني: تنگ كننده عروق.

طبقه‌بندي
مصرف در بارداري:
رده X

ملاحظات اختصاصي
علاوه بر ملاحظات مربوط به تمامي داروهاي مسدودكننده آلفا- آدرنرژيك، رعايت موارد زير نيز توصيه مي‌شود:
1- مصرف اين دارو با شروع اولين علائم سردرد، و يا بلافاصله بعد از شروع آن، بيشترين اثر را خواهد داشت. بعد از مصرف دارو، بيمار بايد در محيطي آرام و كم نور استراحت كند.
2- دارو بايد در يك ظرف مقاوم به نور نگهداري شود.
3- براي تعيين امكان ارتباط بين بعضي از غذاها و شروع سردرد، سابقه رژيم غذايي بيمار معلوم گردد.
4- با قطع مصرف دارو ممكن است سردردهاي واجهشي و يا افزايش مدت يا دفعات بروز سردرد اتفاق افتد.
5- در صورت تنگي شديد عروق همراه با نكروز بافتها، تزريق وريدي نيتروپروسايد سديم يا تزريق داخل شرياني تولازولين، و نيز تزريق وريدي هپارين و دكستران 40 ده درصد در دكستروز پنج درصد تزريقي ممكن است از ترومبوز و توقف خون در عروق جلوگيري كند.

نكات قابل توصيه به بيمار
1- در صورت بروز هرگونه بيحسي يا احساس سوزش در انگشتان دست يا پا، يا بروز تاولهاي قرمز يا بنفش بر روي دست يا پا، فوراً به پزشك اطلاع دهيد.
2- از مصرف فرآورده‌هاي حاوي الكل خودداري كنيد، زيرا ممكن است سردرد را تشديد كند. از استعمال دخانيات نيز خودداري كنيد، زيرا ممكن است عوارض جانبي دارو را افزايش دهد.
3- از قرار گرفتن در محيط خيلي سرد به مدت طولاني خودداري كنيد، زيرا ممكن است عوارض جانبي دارو را افزايش دهد.
4- در صورت بروز عفونت يا هرگونه بيماري، فوراً به پزشك اطلاع دهيد، زيرا ممكن است حساسيت به اثرات دارو را افزايش دهند.
5- بعد از قطع مصرف دارو، تطبيق بدن بيمار به مقدار ومدت زمان مصرف دارو بستگي دارد.
6- در صورت بيحسي مداوم يا احساس سوزش و درد شكمي، عضلاني يا درد سينه، فوراً به پزشك اطلاع دهيد.
7- دارو را بيش از مقدار تجويز شده مصرف نكنيد.

مصرف در سالمندان: مصرف اين دارو در بيماران سالخورده بايد با احتياط همراه باشد.

مصرف در كودكان: بي‌ضرري و اثربخشي مصرف ارگوتامين در كودكان ثابت نشده است. از اين رو، اين دارو در كودكان بايد با احتياط تجويز شود.

مصرف در شيردهي: ارگوتامين در شير ترشح مي‌شود و بنابراين، بايد طي شيردهي با احتياط مصرف شود.مصرف بيش از حد و طولاني مدت دارو ممكن است موجب مهار ترشح شير شود.

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
0
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط