آبله مرغان
واکسن واریسلا در کودکان جهت پیشگیری از آبله مرغان و واکسن زوستر در بزرگسالان جهت جلوگیری از فعالیت مجدد ویروس و ابتلا به زونا استفاده می شود. این دو قابل استفاده به
نوامبر ۲۲, ۲۰۱۹
میکسودین دارویی برای التهاب مفاصل و ...
فرآورده دیگر تولید ایران که حاوی کورکومین می
اکتبر ۲۳, ۲۰۱۸