پیشگیری از بیماری ارتفاع
اگر به ارتفاعات بیش از 3000 متری می‌روید، در هر روز تنها 300 متر ارتفاع خود را افزایش دهید و در ازای هر 1000 متر بالا رفتن، یک روز استراحت کنید. به ارتفاع بالاتر بروید و در
آبان ۱۹, ۱۳۹۸