ترک اعتياد
مشکل اصلی اعتياد آن است که حتی پس از ترک اعتياد موفق و دوره طولانی عدم مصرف همچنان خطر عود مجدد وجود
مهر ۱۶, ۱۳۹۸