کوکائین
كوكائين در هر دوحالت نيمه عمر بالايي ندارد به همين علت تعداد مصرف در روز افزايش می يابد. براي افزايش طول اثر كوكايين را با الكل مصرف می
مرداد ۱۷, ۱۳۹۸