بی اشتهایی
بی‌اشتهایی عصبی یکی از اختلالات تغذیه‌یی است که با گرسنگی خودخواسته‌ی فرد شناخته می‌شود.
مرداد ۳۱, ۱۳۹۸