خالکوبی
واکنش های زودهنگام خالکوبی مانند ادم گذرای اندام ها، بزرگ شدن غده های لنفاوی و اگزما. نزدیک به ۵% از کسانی که خالکوبی کرده اند، دچار واکنش آلرژیک به ویژه با رنگ های
دسامبر ۹, ۲۰۱۹
چرا کوهنوردان سردرد می گيرند؟
يك ويروس DNA دار كه از نظر سايز بزرگ و قدرت تكثير بالايي دارد .از يك هسته داخلي كه توسط كپسول خارجي احاطه شده تشكيل مي گردد . موتاسيون سريعي دارد پس خيلي سريع به آن
اکتبر ۲۷, ۲۰۱۹