ژینوفیلوس
ژینوفیلوس یک محصول پروبیتیک واژینال، ساخت فرانسه است. این محصول حاوی باکتری لاکتوباسیلوس رامنوسوس (L.rhamno u ) می باشد که از باکتری های طبیعی واژن محسوب می شود.
آبان ۱۴, ۱۳۹۸