لاکتوکر
یک ترکیب ویژه پروبیوتیکی برای مواقع نیاز بیشتر به ایمنی است که حاوی مقادیر
دسامبر ۷, ۲۰۱۹
ویتالاکت®
یک ترکیب پروبیوتیک و پری­بیوتیک (سین بیوتیک) برای همه اعضای خانواده
دسامبر ۵, ۲۰۱۹
پدی لاکت یک ترکیب ویژه پروبیوتیکی است که حاوی مقادیر بالایی از 3 سویه باکتری سودمند از جمله سویه خاص کودکان “بیفیدوباکتریوم اینفنتیس” می
آگوست ۳۰, ۲۰۱۹