دیفرین ژل
بیماران بزرگتر از 12 سالی که از آکنه رنج می برند می توانند ژل دیفرین را به صورت OTC مصرف کنند
مرداد ۲۳, ۱۳۹۸