ADHA
اختلال بیش‌ فعالی همراه با عدم تمرکز مجموعه‌ای از رفتارهای بیش‌فعالی و غیرارادی است که به‌خاطر عدم عملکرد صحیح مغز ایجاد می‌شود و عملکرد کودک را در خانه و مدرسه
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸