فواید و مضرات آفتاب
فواید و مضرات آفتاب : چنانکه می دانیم نور خورشید یک منبع قدرتمند انرژی است. گرچه پرتو آفتاب نقش بی همتایی در تولید گرمای لازم برای حیات و همچنین تولید اکسیژن در
آبان ۲۱, ۱۳۹۸